Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zarządzenie wewnętrzne 12/2023

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2023

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie z dnia 16.11.2023 roku

w sprawie ustalenia cen korzystania z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na rok 2024 na podstawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie stanowiącego załącznik do uchwały nr 335/XLVII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 1 marca 2022 roku, § 8 Statutu, pkt 2.  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam ceny usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na rok 2024 zgodnie z załącznikami o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie OSiR Przechlewo oraz na stronie internetowej www.osir@przechlewo.pl.

 

 

Dyrektor OSiR

Michalina Krasowska

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS